STUDY
AND
EXAM
.COM

Pashto Poetry - SMS

Page - 5
Meenay sta gamona sumra khashta lagi
Os sta yaadona sumra khwaaga lagi
.
Maat shay aay tandia ya totay shay
Ta ki mata har qadam tyaara lagi     
Da Zalmitoob da wakht Qessay way Dere Kha Lageday
Da Jund Da Khushalo Lamhay way Dere Kha Lageday
Da seen pa gara naast da janaan Pa Tassawur ki
Os Yaadegi me dasi gharmay way Dere Kha Lageday
Os hum mi Zra la da Qaraar Sa itmenaan Na Raazi
Sta Yaadono Dakay Shpay Way Dere Kha Lageday
Zama Intezaar Sta pa Judaayai Khatam Sho
Zama Pa zra Balay Lambay way Dere Kha Lageday
Shundo banday khor awo khaas-o-aam ba sham
Bya rata ona-khanday bad-naam ba sham
.
Masara jangona khpal zra awo dimaag kai
Da chi pa aram shi pa araam ba sham     
Khaawray Sho Zama Tol Armanoona Nan
Che War-kral Yaar Agyaar La Sara Gulona Nan
Sta Khumaray Stargi Che Ye Oleeday
Prewata da Saaqi Da Laas Jamoona Nan
Shak mi sho pa Zaan Joray Mayen Shoma
Raagla Che Seenay ta mi Dardoona Nan
Nan Me shwe gellay Tolay Khatmay Che
Janan rata Shamar kra Khpal tol Ehsanona Nan
Ka za ye khuwakh wey bewaafa ba na wey
Bya ba zama wo da bal chaa ba na wey
.
Ka Shouq pa zra ke awo Khayest pa satargo ki na wey
Da shundo khuwand awo da Gul Khaanda ba na wey     
Zulfay Rapranezi Pa Makh Bande Daamona Kede
Laka Chi sam Ra la P zra Bande Daagona Kede
Haga woraz Za Pa Dera Mastai ki Garzam
Haga Chi Pa Zana Bande Sara awo Shna Khaalona Kede
Da Janan da Adaa Zama Pa zra Peryaan Rawali
Da chi Pa Zulfo ki Taza Taza Guloona Kede
Na farekhta awo an shitaan yam za
Sharam raazi chi wem insaan yam za
.
Pa khaar ki hum mehsoosa woma dasi
Laka chi prot pa bayabaan yam za     
Na mi Yar Shta Na Ba Oshi
Osani Yaraan di Khwashi
Che Haajat Darna Khpal Oweni
Sta ba Plar Neka Hum Kha She
Kaar chi Khlaas shi dasi Takhti
Da Lenday na Lakah Gashee
Che Yaari pa Shaltaloo Shi
Dase Yaari ba Yaari Na Shi
Skha Badaam di wa ye Nakhle
Yow ba Dak wi Sal ba Tash-yee
Ta Pa daga Laara Ma Za
GHANI da ba darla Kha Shi     
Ya me chi zargi ta ranezday na wey
Ya chi mu tarmenza faaslay na wey
.
Ma ba darna sarr sadaaqa karay wo
Ta t ache pegoor da zamaney na wey     
Salgai Salgai de Kram awo armaan de Krama
Lewanai Meenay Sumra Graan De Krama
Zra Mi Pa day Khabara Chwee da Ghama
Da Zaan di Na karam Pa Zaan de Krama
Kaga Waga Karkha Da Shago Pa Sarr
Wakhtaa La Jor Na Wom Che Woraan De Krama
Qismaata Sumra Loye Insaaf De Oko
Da Liwantoob Sehra awo Seeri Grewaan Di Krama
5