STUDY
AND
EXAM
.COM

Pashto Jokes - Funny SMS

Maashom Plaar ta: Daaji ma la motor waakhla che garzam pake

Plaar: Wali bachia da khpay de da sa dapara di??

Maashom: Yawa khpa da BREAK dapara da awo bala khpa da ACCELATOR dapara
2 Kasan Wada La Ragaley wo
Der Time osho kho cha warla rujay (rice) war na kole, Bus Kor wala Py Bar bar obba sakalay
Akhir chi dwanra der Tang sho nu haga Obbo wala ta yee wail:
“Yaar Lagy Rujay (rice) raawra pa Marai ki me obba enkhatay di
1 Saray Munz Kolo Nu. Nezde warasara Ye Dost Nast wo.
Dost Ye Bal kas ta way: Yar da der naik saray de, Penza (5) wakht Munz Kai, awo der kha Insaan de.
.
Aga saray yo dam Munz mat ko awo way ye: Warta waya che da Hajj Hum kare
Ustaad pa class ki tapos oko: Pakistan ki Sona Soobay di?

1 Alak: 4 Soobay di

Ustaad: Shabash…. Da der Qabil Student de… kha bachiya os de 4 soobo nomona hum owaya

Alak: Mashriq, Magrib, Shumal, Junoob.
Peshawar ki Bazaar ki 1 Budai Khaza rawana wa
Sa Elaan osho, Nu Budai Tapos oko: Da Elaan Da Sa wo??
.
Yo alak warta hasi Mazak ki owey: Che os Ba Budaiganay Da 20 Kaalo Alakano Sara Wada Kayi
Budai da Khushalai na top ko awo chaga ye kra: “Che Pekhawar Khu Pekhawar Day Kana”
1 saray khpal Dost ta way: Yar Paron rana Laar ki Yo kas da Chaaku Pa zor Mobile awo Paisay wagesty

Dost: Nu ta sara kho har time Tamacha wi kana

Saray: Awo kana Shukar de che Tamacha mi haga time zar Pata kra Gany Haga ba rana Hum ageste wa
1 Saray Da kur na ra-owato
Khazi ye pe pa sandal Guzaar oko

Bahir olaar khalko Che okato Nu wai:

Da bal Sam hom ra guzaar ka che dwanra Sandals pa Mochi ogandam
Saray: Zama Pa Kor Siraf Zam Hukam chaleegi.. Chi za wema chi garmi obba raawrai nu hum pa haga time garmi obba raawri
.
Dost: Nu Garmi obba wale??
.
Saray: Pa garmo obbo lokhi sahe safa kegi kana !
1 Podari Da Shpay Pa tyara ke Pa Adeera ki pa Cycle Rawaan wo
.
Haga chi adeera na ra owato
Nu da zaan Sara yee wail:
“Yara che da la singa Road wo che atya (80) Jumpona Pake ye Jor kare di..
1 Kor kara pa Neema Shpa Gal (chor) Ralay
Harsa Ye Ra Tol Kra
Akhir ki 1 Janamaz Patay wo, Haga Ye hum ra-wagesto

Kor ki 1 Budai Khaza wa.. Haga way: Bachiya da Janamaz kho rata Preda, Pa de za Munz koma

Gal: Wali Za darta Mosalman Na Khkaram Sa??
Page
1